Hoe weet ik bij een nieuwbouw, renovatie of herinrichting dat het akoestisch goed komt?

De tijd dat we achteraf pas kunnen weten of het na de bouw of verbouwing goed gekomen is, ligt inmiddels ver achter ons. Waar vroeger het resultaat pas na oplevering bekend was, en waar nodig ook nog moest worden aangepast, zijn we tegenwoordig in staat om de akoestiek van een ontwerp vooraf zeer nauwkeurig te berekenen.

Het is heel verstandig om de akoestiek bij de eerste schetsontwerpen al te betrekken in het ontwerpproces, zodat akoestiek automatisch in het ontwerp verankerd wordt en ook op akoestiek gestuurd kan worden (zodat grote aanpassingen achteraf vermeden kunnen worden).

Bij bestaande gebouwen die worden aangepast wordt de akoestiek eerst gemeten. Dan wordt er een 3D rekenmodel gemaakt, waarin de bestaande situatie en de voorgenomen aanpassingen worden doorgevoerd. In dit rekenmodel gebeurt hetzelfde als bij metingen: er worden geluidbronnen neergezet en er kan op elke stoel of bank worden bepaald hoe de akoestiek wordt en wat het effect van akoestische voorzieningen is. In nieuwbouwsituaties wordt vanuit de tekeningen van de architect een 3D akoestisch rekenmodel gemaakt.

Na de metingen en berekeningen worden de resultaten verwoord in een akoestisch advies. Akoestische onderzoeken en adviezen worden vaak met rapporten vol getallen en figuren onderbouwd. Vaak heeft de opdrachtgever dan nog geen gevoel bij de akoestiek die gerealiseerd gaat worden. Daarom is het Acoustic Experience lab in Harderwijk ontwikkeld. In deze speciale ‘akoestische’ studio kan de gemeten en berekende akoestiek van een zaal of kerk vóór uitvoering volledig in ‘3D immersive sound’ beleefd worden. Juist door het ‘beleven’ van akoestiek kunnen de juiste keuzes worden gemaakt. Vóór de bouw of verbouw van een kerk kan het effect van de verschillende akoestische maatregelen al worden waargenomen, wat de besluitvorming ondersteunt.

Met deze mogelijkheden kan een goede akoestiek bij nieuwbouw, renovatie of herinrichting worden gewaarborgd.

Voorbeeld rekenmodel