Hoe kunnen we de ventilatie in het kerkgebouw verbeteren voor een gezond binnenklimaat?

Goede ventilatie is essentieel voor een prettig binnenklimaat en een gezonde omgeving voor de bezoekers van een kerkgebouw. Kerkbezoekers hebben behoefte aan frisse lucht. In veel kerkgebouwen gaat dit automatisch goed doordat er veel gebouwinhoud is per bezoeker. Met name in historische gebouwen is er veel gebouwvolume beschikbaar.

Ook bij nieuwe kerkgebouwen kan er bij voldoende gebouwinhoud worden gekozen voor natuurlijke ventilatie. Een groot aandachtspunt is dan de plaatsing van gevelroosters. Die leiden nogal eens tot tochtklachten en geluidsoverlast naar en van de omgeving. Vandaar dat mechanische ventilatie meestal een betere keuze is.

De manier van ventileren heeft de meeste impact op het gebouwontwerp doordat de luchtkanalen en roosters een plaatsje moeten krijgen. Ventilatie van kerkgebouwen is daarnaast belangrijk om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan.

De website www.ehbv.nl geeft een risicotaxatie met betrekking tot het aantal personen in een ruimte, gerelateerd aan het volume van de ruimte, de duur van de bijeenkomst en de ventilatiecapaciteit van de betreffende ruimte. De risicotaxatie is in eerste instantie gegeven vanuit het perspectief van een kerkgebouw, met aandacht voor het zingen tijdens de kerkdienst.

Neem contact op met DWA voor een advies op maat rondom ventilatie en een comfortabel en gezond binnenklimaat voor uw kerkgebouw.