Andrea Dolfsma

Architect bij Van Hoogevest Architecten

Als architect met een passie voor religieus erfgoed zet ik me graag in voor het behoud van kerkgebouwen. Behouden betekent voor mij niet alleen bewaren, maar ook het blijven ondersteunen van een goed gebruik.

Een goed gebruik kan voor ieder kerkgebouw anders zijn en dat maakt de verschillende vraagstukken dan ook zo interessant. Denk aan het geschikt maken van een dorpskerk voor een breder gebruik voor de kerkelijke gemeente, zodat het gemeenteleven ten volle plaats kan vinden in en om het gebouw. Of het herinrichten van een kerkgebouw zodat deze multifunctioneel inzetbaar is voor dagelijks bezoek, evenementen en exposities, waardoor de exploitatie financieel gezond blijft. Of het geheel of gedeeltelijk herbestemmen van een kerkgebouw of de aanpalende verenigingsgebouwen voor nieuwe functies. Maar ook een uitbreiding of nieuwbouw (zelfs in of aan de kerk) kan de juiste oplossing zijn.

Bij dit alles weet ik mij gesteund door het ervaren en bevlogen team van Van Hoogevest Architecten. Dankzij onze brede expertise kunnen we het volledige traject verzorgen. Zorgvuldige creativiteit staat bij ons hoog in het vaandel; we zoeken naar evenwicht tussen behouden en vernieuwen en werken met aandacht voor detail.

Samen met u als opdrachtgever zet ik me graag in om het religieus erfgoed van de toekomst te behouden en creëren. Vakmanschap is immers van alle tijden.

Artikelen van deze expert