Wij moeten een kerkgebouw afstoten, hoe gaan we kiezen?

Door: Alwin Kaashoek

Misschien is bij dit vraagstuk nog wel belangrijker wie er gaat kiezen… Om te voorkomen dat er “gepreekt gaat worden voor eigen parochie” is het namelijk heel belangrijk dat dit vraagstuk objectief wordt benaderd. Daarbij helpt het als de gebouwen en de mogelijkheden ervan objectief in beeld worden gebracht.

Ook is het belangrijk dat u zelf nadenkt wat u belangrijk vind voor het kerkgebouw van de toekomst: welke uitstraling moet het hebben, waar moet het ongeveer staan, waar willen we het zelf allemaal voor gebruiken enzovoorts. Het is in de meeste gevallen ook prettig om al een beeld te hebben van de verkoopbaarheid en mogelijke opbrengsten van het af te stoten gebouw, welke investering er nodig is om het gebouw voor de toekomst geschikt te maken en hoe de toekomstige gebouwexploitatie er uit ziet.

Als dat allemaal bekend is moeten de verschillende aspecten tegen elkaar worden afgewogen. Daarom is het opstellen van criteria nodig. Aan de hand van de criteria, de weging en de consequenties ervan ontstaat ‘vanzelf’ een gesprek en in eigenlijk alle gevallen ook een duidelijke en gedragen richting voor de toekomst.

Alwin Kaashoek

Strategisch adviseur bij KAAder kerkadvies
Van origine is Alwin Kaashoek architect en stedenbouwkundige. Hij heeft een lange ervaring opgedaan met ontwerpen en adviseren bij vastgoedvraagstukken, zowel vanuit de kant van ‘de markt’ als vanuit de kant van de overheid. Via zijn persoonlijke betrokkenheid op en bestuurlijke ervaring in de kerk is hij in het religieus vastgoed terechtgekomen. Al meer dan 10 jaar adviseert hij religieuze genootschappen bij vragen rondom het vastgoed, ongeacht de denominatie, ongeacht de locatie. De aard van de vraagstukken varieert, maar heeft in de meeste gevallen te maken met krimp.

“Het liefst kom ik aan boord op het moment dat de gebouweigenaar niet meer weet wat hij moet doen. Juist vanuit mijn manier van denken als ontwerper ben ik in staat om nieuw perspectief te bieden waar dat niet meer lijkt te zijn en te adviseren over de te zetten stappen.”

 

Andere artikelen