Hoe weet ik bij een nieuwbouw, renovatie of herinrichting dat het akoestisch goed komt?

Door: Jan Bril

De tijd dat we achteraf pas kunnen weten of het na de bouw of verbouwing goed gekomen is, ligt inmiddels ver achter ons. Waar vroeger het resultaat pas na oplevering bekend was, en waar nodig ook nog moest worden aangepast, zijn we tegenwoordig in staat om de akoestiek van een ontwerp vooraf zeer nauwkeurig te berekenen.

Het is heel verstandig om de akoestiek bij de eerste schetsontwerpen al te betrekken in het ontwerpproces, zodat akoestiek automatisch in het ontwerp verankerd wordt en ook op akoestiek gestuurd kan worden (zodat grote aanpassingen achteraf vermeden kunnen worden).

Bij bestaande gebouwen die worden aangepast wordt de akoestiek eerst gemeten. Dan wordt er een 3D rekenmodel gemaakt, waarin de bestaande situatie en de voorgenomen aanpassingen worden doorgevoerd. In dit rekenmodel gebeurt hetzelfde als bij metingen: er worden geluidbronnen neergezet en er kan op elke stoel of bank worden bepaald hoe de akoestiek wordt en wat het effect van akoestische voorzieningen is. In nieuwbouwsituaties wordt vanuit de tekeningen van de architect een 3D akoestisch rekenmodel gemaakt.

Na de metingen en berekeningen worden de resultaten verwoord in een akoestisch advies. Akoestische onderzoeken en adviezen worden vaak met rapporten vol getallen en figuren onderbouwd. Vaak heeft de opdrachtgever dan nog geen gevoel bij de akoestiek die gerealiseerd gaat worden. Daarom is het Acoustic Experience lab in Harderwijk ontwikkeld. In deze speciale ‘akoestische’ studio kan de gemeten en berekende akoestiek van een zaal of kerk vóór uitvoering volledig in ‘3D immersive sound’ beleefd worden. Juist door het ‘beleven’ van akoestiek kunnen de juiste keuzes worden gemaakt. Vóór de bouw of verbouw van een kerk kan het effect van de verschillende akoestische maatregelen al worden waargenomen, wat de besluitvorming ondersteunt.

Met deze mogelijkheden kan een goede akoestiek bij nieuwbouw, renovatie of herinrichting worden gewaarborgd.

Voorbeeld rekenmodel

Jan Bril

Akoestisch adviseur bij Geluidburo
Ingenieur Jan Bril is inmiddels ruim 28 jaar actief als akoestisch adviseur in Nederland en andere landen van Europa. Na zijn opleiding Bouwkunde (Zwolle) en vervolgstudies akoestiek (waaronder TU Berlin) is hij zich gaan specialiseren in zaal- en elektro-akoestiek.

Veel van de gebouwen in zijn werk zijn monumentale kerken met een complexe akoestiek waar een herinrichting of restauratie plaatsvindt. Andere kerken zijn van recenter datum, waaronder veel kerken uit de laatste 50 jaar tot nieuwbouw van kerken. De kerken in Europa vormen zo’n 75% van zijn werk. Naast kerken adviseert hij ook concert- en theaterzalen, grote publieke ruimten zoals luchthavens, (trein- of metro)stations, atria, verkeerstunnels, evenementenlocaties, studio’s en alle ruimten waar akoestiek belangrijk is.

Jan is auteur van het boek ‘Akoestiek in 100 monumentale kerken’, uitgegeven door de SKEN/RCE en heeft recent het Acoustic Experience Lab gebouwd waar de akoestiek en de effecten van zijn adviezen in ‘immersive sound’ vooraf te beluisteren zijn.

Meer informatie kunt u vinden op de persoonlijke webpagina www.janbril.nl.

Andere artikelen