Hoe komen we tot goed onderhoud en beheer van het houten historische interieur?

Door: Robin Willemsen

De betekenis van een interieur wordt niet bepaald door de rijkdom maar meer door de kunsthistorische, cultuurhistorische of beeldbepalende waarde. De conditie van een interieur staat of valt met een goed dagelijks beheer. Regelmatige zorg en aandacht zijn cruciaal voor de levensduur van de onroerende en roerende onderdelen maar daarvoor zijn wel kennis en ervaring vereist.

Hoe complexer het interieur des te groter de kans dat er achterstallig onderhoud ontstaat en dat kan de levensduur ernstig bekorten.

Met een regelmatige inspectie van het interieur in combinatie met een goed onderhoudsplan en goed uitgevoerd klein onderhoud blijft een interieur beter behouden.

Op grond van de bevindingen van een restaurator kan er een lijst van aanbevelingen voor onderhoud, monitoring en klimaat controle en -beheersing worden opgesteld.

Robin Willemsen

Restaurator bij Hekkers & van ’t Spijker
Robin Willemsen is expert op het gebied van kerkinterieur.

Andere artikelen