Gaan we restaureren of conserveren?

Door: Robin Willemsen

Als er bepaald is dat een interieur element intensief gebruikt wordt of minder intensief maar wel onderdeel is van het ensemble en als dusdanig ook beschreven staat bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed komt het moment dat er bepaald gaat worden of een interieur geconserveerd gaat worden of gerestaureerd.

Het doel van conservering van het interieur is het interieur of delen daarvan zo lang mogelijk te behouden, risico’s op schade tot een minimum te beperken en slijtage processen tegen te gaan of te vertragen.

Het preventief conserveren van een interieur voorkomt schade of vervolgschade en daardoor wordt ook een kostbare restauratie overbodig. Is alleen conserveren geen optie meer dan komt restauratie in beeld. Hierbij is het ieder moment weer van belang om de vraag te stellen; waarom maken we deze keuze? Kan het ook anders?

Het doel van restauratie is om zoveel mogelijk authentiek materiaal te behouden. Daar waar vervanging noodzakelijk is moet gebruik gemaakt worden van authentieke materialen welke qua kleur, structuur en uitstraling overeenkomen met het origineel.

Robin Willemsen

Restaurator bij Hekkers & van ’t Spijker
Robin Willemsen is expert op het gebied van kerkinterieur.

Andere artikelen