Aan welke regels moet ik voldoen bij opstelling van stoelen in de kerkzaal?

Door: Daniëlle den Ottelander-Wezenaar

Voor iedere eigenaar, beheerder of huurder van een zaal is het Bouwbesluit 2012 van belang. Het Bouwbesluit 2012 heeft een rechtstreekse werking. Dit betekent, dat daaraan bij het gebruik van het bouwwerk moet worden voldaan, zónder dat de gemeente of Veiligheidsregio daar eerst op moet wijzen.

Waarom is het van belang, dat u de inhoud van het Bouwbesluit kent? De Omgevingsvergunning en Melding Brandveilig Gebruik, die door de lokale overheid wordt verstrekt, is hierop gebaseerd. Dit betekent dat bij periodieke controles, die horen bij deze vergunningen, gecontroleerd wordt of u het Bouwbesluit heeft gevolgd. Ook voor uw verzekering is het van belang, dat u zich aan deze regels houdt!

Voor het opstellen van stoelen in een zaal zijn er specifieke artikelen in het Bouwbesluit te vinden. Zo is in artikel 7.13 te lezen, dat u bij meer dan 100 zitplaatsen, deze zodanig dient te koppelen of aan de vloer bevestigen, dat zij zich in een panieksituatie voorspelbaar gedragen en geen vluchtwegen belemmeren. Voor meer informatie over stoelkoppeling wordt verwezen naar de Europese norm NEN-EN 14703, die een veilige koppeling beschrijft. Heel feitelijk staat er in het Bouwbesluit niet, dat een NEN- goedgekeurde koppeling een eis is. De controlerende instantie (de Veiligheidsregio) kan en mag dit echter wél als eis te stellen.

Voor NEN-EN 14703 goedkeuring dient de stoelkoppeling door een testinstituut aan vijf verschillende veiligheidstesten, zoals nauwkeurig beschreven in de norm, onderworpen te zijn. Bij vijf goedgekeurde testuitslagen wordt een goedkeuringsrapport verstrekt aan de meubelfabrikant. Uw Veiligheidsregio zal deze goedgekeurde stoelkoppeling altijd erkennen. Bij ons zijn situaties in kerken bekend, waar een niet-gekeurde koppeling eerder werd gedoogd en later toch verboden werd, op straffe van (tijdelijk) intrekken van de gebruiksvergunningen. Met de zichtbare aanscherping van veiligheidsinspecties is een NEN-goedgekeurde koppeling de enige stoelkoppeling waarmee u zeker bent van veilig gebruik in de toekomst.

Ook staat in het Bouwbesluit precies beschreven hoe lang een rij (gekoppelde) stoelen mag zijn. Een rij van maximaal 8 stoelen mag met één zijde tegen een muur staan, maar een langere rij moet twee gangpaden van tenminste 60 cm aan weerszijden hebben. Wist u dat de lengte van de rij ook bepaalt hoe groot de afstand tussen rijen is? Zo mag bij een rij tot 16 stoelen de rijafstand 40 cm zijn, maar bij meer dan 16 stoelen moet dit al tenminste 46 cm zijn. Ook tafels die in een rij worden geplaatst dienen aan deze afstanden te voldoen.

Moderne stoelen hebben over het algemeen een beperkte bijdrage in brandgevaar. Toch kan het zijn dat de Veiligheidsregio u vraagt de om de specificaties van de stoffering van uw stoelen, om het totale brandrisico van de ruimte in kaart te kunnen brengen. Deze gegevens zijn altijd beschikbaar bij de leverancier van uw meubels. Zorgt u dat u deze in uw administratie bewaart.

Vraag bij een permanente aanpassing van de inrichting van uw zaal altijd de lokale overheid vóór aanvang wat er moet en mag.  Heeft u toestemming van een overheidsorgaan nodig? Ook voor een kleine wijziging wordt van u verwacht, dat u tenminste melding maakt van uw plannen.

Daniëlle den Ottelander-Wezenaar

Interieurspecialist bij Offex Kerkinrichting
Daniëlle is gespecialiseerd in de inrichting van kerkgebouwen. Dagelijks adviseert zij kerken bij de keuze voor meubels, die passen bij het gebruik dat zij met hun ruimte voor ogen hebben. Deze kerkgebouwen lopen uiteen van klassieke monumenten tot moderne nieuwbouw. Naast functionaliteit, budget en materiaalgebruik, is regelgeving áltijd een aandachtspunt in Daniëlles advies. Zij heeft sinds 2012 een relatiebestand mogen opbouwen van honderden referenties in Nederland en België, desgewenst brengt ze u graag in contact met een referent in uw regio. Daniëlle is mede-oprichter van Kerkenplatform.nl

Andere artikelen