Hoe kan ik mijn kerkgebouw verduurzamen?

Door: Aart-Jan Schot

Een duurzaam kerkgebouw heeft meer voordelen dan een lagere energierekening. Duurzame maatregelen dragen bij aan een duurzame exploitatie van het gebouw en een beter comfort voor kerkbezoekers. Bij adviesbureau DWA werken consultants en ingenieurs die met het kerkbestuur en andere betrokkenen kijken waar kansen liggen voor verduurzaming. Bij een bestaand kerkgebouw raden wij dat in stappen te doen. Eerst inventariseren wat nog goed is en zo nodig vervangen voor duurzame alternatieven. Daarnaast onderzoeken of er aardgasvrije alternatieven zijn of aanhaken bij aardgasloze programma’s in de wijk, stad of regio.

Vijf snelle tips die het comfort van kerkbezoekers verhogen en tegelijkertijd duurzaam zijn:

  1. Kijk goed naar de luchtdichtheid van het gebouw. Kieren en spleten zijn vaak met eenvoudige oplossingen te verhelpen en voorkomen tocht en warmteverlies.
  2. Voer eerst bouwkundige aanpassingen door (isolatie, dubbel glas, voor- en achterzet beglazing). Die leveren vaak meer effect dan de techniek. Pas geen na-isolatie van bestaande spouwmuren toe bij gevels met een dampremmend buitenblad (geglazuurde stenen of een dampdichte muurverf), gevels met betonstenen met een open structuur (poreus), gevels met een spouw met vochtbruggen en gevels met een spouw die smaller is dan 4 cm.
  3. Verwarmingssystemen die snel opwarmen zijn meestal nadelig voor zowel het interieur (bijvoorbeeld orgels) als voor de aanwezige mensen. Een trager systeem zorgt dat muren en inrichting langzaam opwarmen, waardoor de kans op het neerslaan van vocht op koude plekken wordt verminderd. Er kan daardoor een lagere binnentemperatuur gehandhaafd worden. Vloerverwarming zal in een hoog kerkgebouw vaak niet afdoende zijn. Er zal vrijwel altijd bijverwarmd moeten worden, maar onderzoek dan op energiezuinige en duurzame alternatieven.
  4. Na het beter isoleren en kierdicht maken van een kerk, kan het zijn dat de bestaande verwarmingsinstallatie groter is dan de capaciteit die nodig is (overdimensioneren). Een nieuwe analyse is dan nodig. Dit bespaart energie en zorgt voor lagere beheer- en onderhoudskosten.
  5. Stel de thermostaat in op 10 °C gedurende afwezigheidsperioden. Dit is de optimale temperatuur om het kerkgebouw en interieur (ook monumentale orgels) te behouden. Bij monumentale gebouwen houden wij met  de aanpassingen nadrukkelijk rekening met de geschiedenis en status van het gebouw.

Lees voor meer tips het artikel Renovatie van kerken, een ideaal moment voor verduurzaming. Bij nieuwbouw kunt u direct duurzame keuzes maken. Voor een duurzaam installatieadvies kunt u bij DWA terecht.

Aart-Jan Schot

Communicatieadviseur bij DWA
Als Senior (project)manager en Adviseur installatietechniek en duurzaamheid houdt Aart-Jan zich bezig met de verduurzaming van onder andere kerkelijk vastgoed. Van nieuwbouw tot monumentaal vastgoed. Samen met het kerkbestuur en andere betrokkenen kijkt Aart-Jan en waar kansen liggen voor verduurzaming. Uiteindelijk werkt hij toe naar een duurzaam kerkgebouw, met lagere energiekosten en een comfortabel binnenklimaat.

Andere artikelen